Пак; Не че се хваля, но…; Неотдавна ненадейно ми се…